Gymnastik

Gymnastikinriktning 6-12 år

 

        

 
                
 

Vi tränar motorik, koordination, kropps och rumsuppfattning på ett roligt och lekfullt sätt.

Vi övar på tex gymnastik, kullerbyttor, balans, klättra, hänga, kullerbyttor, hjulning osv. till trampett för de lite äldre barnen. Rörelse till musik och boll. Plus en mängd olika stimulerande och skojiga lekar. Du delas in i grupper efter ålder.

 

 

All verksamhet leds av välutbildade och erfarna ledare.

 

Start vecka 37-2022 Kostnad per termin; 1075:-

 

Sista anmälningsdag: Ju tidigare du anmäler dig desto större möjlighet att du får den dag och tid du önskar. Dock senast 10/9

 

Besked om och när du kommit med ringer vi och meddelarsenast 10/9